සැකිල්ල:ස්වකීය/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්

This template accepts up to 6 licenses (the first 6 unnamed parameters, which should be the names of image license templates), and displays them as options to choose between in a multi-license. If the image was not uploaded by its author, you can change "I" at the start of the template to another name by setting the author= parameter.

The optional migration= parameter corresponds to keywords in the {{License migration}} template series and is used to track the license update process for GFDL images.

Here are 4 examples of multi-license templates along with links to their component parts:

{{Self |cc-by-sa-3.0| GFDL}}
{{Self |cc-by-sa-3.0,2.5,2.0,1.0 |GFDL}}
{{Self |cc-by-sa-3.0}}
{{Self |cc-by-3.0}}

Here below is what the first example template produces when saved in an image page.

{{Self |cc-by-sa-3.0| GFDL}}

produces:

මෙම නිර්මාණයෙහි කතුහිමිකම දරන්නා වන මම, පහත දැක්වෙන බලපත්‍රය යටතේ මෙය ප්‍රකාශ කරමි:
This template should only be used on file pages.
ඔබට අවශ්‍ය පරිදී වරපත තෝරාගත හැක.


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:ස්වකීය/ලේඛය&oldid=582023" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි