සැකිල්ල:ස්තූතියි

විකිපීඩියා වෙතින්

ස්තූතියි

භාවිකය
{{කළා}} යන්නට පිළිතුරු සැපයීමේ කෙටි ක්‍රමය.
රීතිය
{{ස්තූතියි}}
නිදසුන
« {{ස්තූතියි}} --- ~~~~ » ලබාදෙනුයේ«  ස්තූතියි --- Yug (talk) 18:42, 12 December 2006 (UTC) »
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:ස්තූතියි&oldid=261468" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි