සැකිල්ල:සංස්කාරක තරුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Editors Barnstar.png කර්තෘ රන්තරුව
{{{1}}}
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය
කෙටි මග:
Template:Stareditor
Template:Staredit
Template:Barnedit


භාවිතය

To use this template, add {{subst:සංස්කාරක තරුව|put your message here ~~~~}} to the talk page of the user you wish to award it to.

This barnstar has an alternate version.
To use, add |alt to the end: {{subst:සංස්කාරක තරුව|put your message here ~~~~|alt}}
Which produces:

Editors Barnstar Hires.png කර්තෘ රන්තරුව
message ~~~~
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:සංස්කාරක_තරුව&oldid=349933" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි