සැකිල්ල:සංස්කරණ විධාන

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සාරාංශය:

 

මෙය සුළු සංස්කරණයකි මෙම පිටුව මුර කරන්න

පිටුව සුරකින්න පෙරදසුන පෙන්වන්න වෙනස්කිරීම් පෙන්වන්න අවලංගු කරන්න | සංස්කරණයට උදවු (නව කවුළුවක විවෘතවේ)

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

This template uses HTML to replicate the edit options that are displayed below the edit window. MediaWiki interface pages are transcluded so that the template is always current.

Options:

  • font-size: Set to the desired size in % or em.
  • align: Alignment of the quote box on the page- left/right/center/none. Defaults to none.
  • width: The width of the quote box in % or em. Defaults to 50em.
  • copyrightwarning: Set to y to show the copyright warning above the edit summary.
  • tos-summary: Set to y to show the terms of service summary below the edit summary.
  • caption: Caption

Examples:

 {{EditOptions|align=right|width=50em|font-size=80%}} 

සාරාංශය:

 

මෙය සුළු සංස්කරණයකි මෙම පිටුව මුර කරන්න

පිටුව සුරකින්න පෙරදසුන පෙන්වන්න වෙනස්කිරීම් පෙන්වන්න අවලංගු කරන්න | සංස්කරණයට උදවු (නව කවුළුවක විවෘතවේ)

{{EditOptions|width=70em|font-size=80%|copyrightwarning=y|tos-summary=y}}
වෙනස්කම් සුරැකීම මගින්, භාවිතයේ කොන්දේසි වලට ඔබ එකඟ වෙයි, තවද ඔබ විසින් ඔබේ දායකත්වය වෙනස් නොකළ හැකි CC BY-SA 3.0 බලපත සහ GFDL යටතේ නිදහස් කිරීමට ඔබ එකඟ වේ.

මෙය ක්‍රියේටිව් කොමන්ස් වරපතේ සඳහන් ප්‍රමාණවත් ගුණනාමයක් ඇති අධිසබැඳුමක් හෝ URL ලිපිනයක් බවට ඔබ එකඟ වේ. සාරාංශය:

 

මෙය සුළු සංස්කරණයකි මෙම පිටුව මුර කරන්න

පිටුව සුරකින්න පෙරදසුන පෙන්වන්න වෙනස්කිරීම් පෙන්වන්න අවලංගු කරන්න | සංස්කරණයට උදවු (නව කවුළුවක විවෘතවේ)
මාධ්‍යවිකි:Wikimedia-editpage-tos-summary

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:සංස්කරණ_විධාන&oldid=208880" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි