සැකිල්ල:රෝම දිනදසුනේ සියවසක අවුරුදු

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය
  • For 20th century use like this: {{රෝම දිනදසුනේ සියවසක අවුරුදු|20}}
  • For 19th century use like this: {{රෝම දිනදසුනේ සියවසක අවුරුදු|19}}