සැකිල්ල:මාපාංක/doc

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම සැකිල්ල එහි සංඛ්‍යාමය පරාමිතිය අගයා එහි මාපාංක අගය ප්‍රතිදානය කරයි. පරාමිතිය හිස් හෝ නොමැති නම් හෝ, එය හිස් අගයක් ප්‍රතිදානය කරයි. පරාමිතිය සංඛ්‍යාක්මක ප්‍රකාශණයක් ද විය හැකි අතර එසේවූ විට එහි මාපාංක අගය එළි දැක්වීමට පෙර එම ප්‍රකාශණයේ අගය (ලකුණ සමග) විමසා බලනු ලැබේ.

වාග් රීතිය:
{{මාපාංක|අගය}}
සරල සංඛ්‍යා සමග නිදර්ශන:
{{මාපාංක|100}} = 100.
{{මාපාංක|0.1}} = 0.1.
{{මාපාංක|0}} = 0.
{{මාපාංක|-0.1}} = 0.1.
{{මාපාංක|-100}} = 100.
පරාමිතියේ අගය විමසා බලන නිදර්ශන :
{{මාපාංක|01}} = 1.
{{මාපාංක|00}} = 0.
{{මාපාංක|0.}} = 0.
{{මාපාංක|0.0}} = 0.
{{මාපාංක|-0}} = -0.
{{මාපාංක|3-4}} = 1.
{{මාපාංක|-4*2}} = 8.
පරමිතිය හිස් (හෝ නොමැති) නිදර්ශන:
{{මාපාංක|}} = .
{{මාපාංක}} = .


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:මාපාංක/doc&oldid=273990" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි