සැකිල්ල:බහුවචන/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්


This template allows easy formatting of statements of the form "# thing(s)", with correct use of plurals. It uses the "plural" magic word, so ideally it should work with minimal modification for other language.

කාරක රීතිය[සංස්කරණය]

  • {{බහුවචන|ගණන|ඒකවචන නම|බහුවචන නම}}

උදාහරණ[සංස්කරණය]

  • {{බහුවචන|0|පිටුව|පිටු}} මගින් "එක් පිටුවක්"
  • {{බහුවචන|1|පිටුව|පිටු}} මගින් "එක් පිටුවක්"
  • {{බහුවචන|2|පිටුව|පිටු}} මගින් "පිටු 2 ක්"


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:බහුවචන/ලේඛය&oldid=398416" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි