සැකිල්ල:පෙරලන්න/numdisp/frac0

විකිපීඩියා වෙතින්

Produces a fraction ​ad where a is parameter 1 & d is parameter 4. Converts a hyphen into a true minus sign.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:පෙරලන්න/numdisp/frac0&oldid=272848" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි