සැකිල්ල:පරිශීලක wikipedia/rollback

විකිපීඩියා වෙතින්
මෙම පරිශීලකට පසුපෙරැළුම් හිමිකම සිංහල විකිපීඩියාව තුල හිමිය. (සත්‍යාපනය)

පසු-පෙරළුම් හිමිකම සහිත පරිශීලක නාමාවලිය සඳහා Special:ListUsers/rollbacker බලන්න.