සැකිල්ල:පරිශීලක රාහුල විද්‍යාලය/doc

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Information.svgභාවිතය[සංස්කරණය]

  • රාහුල විද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය පරිශීලකයන් සඳහා මෙම සැකිල්ල සිංහල විකිපීඩියාව තුල {{පරිශීලක රාහුල විද්‍යාලය}} යොදමින් භාවිතා කළ හැකි වේ.