සැකිල්ල:නො-නිදහස් වෙබ් තිරරුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

Use this template to tag screenshots of copyrighted web pages.

Syntax:

{{Non-free web screenshot
  |image has rationale = <!-- yes/no -->
}}

This template has one optional parameter:

Parameter Description
image has rationale If it is set to yes, the text at the bottom of the template requesting that the uploader provide a fair use rationale or not to use this template for media found on a web page is removed.

See also[සංස්කරණය]