සැකිල්ල:නොඑතුම

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

{{{1}}}

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

{{නොඑතුම}} විසින් කිසියම් විශේෂිත පෙළක් එතුම නවතයි. පෙළක් තුල හෝ බැඳියක් තුල හෝ ඉඩ අවකාශය හෝ හයිෆන(යා-ඉර) ("-") අඩංගු අවස්ථාවකදී එය විසින් වචන එතුම (පේළි කැඩීම) මෙය විසින් වලකයි. නොඑතුමට ලක්වුණු ඡේදයෙහි අවම පළල වන්නේ නොඑතුනු පෙළෙහි ප්‍රමාණය වෙයි. ඔබ විසින් මෙම සැකිල්ල භාවිතා කිරීමට පෙර, ඔබ විසින් විකිපීඩියා:පේළි-කැඩීම හැසිරවීම කියවීම අවශ්‍ය විය හැකිය.

භාවිතය[සංස්කරණය]

{{නොඑතුම|මෙම වචන එකට පවතියි }}
{{නොඑතුම|අ, ආ, ඇ, හෝ ඈ.}}
{{නොඑතුම| මෙරි-ගෝ-රවුන්ඩ් }}
{{නොඑතුම| [[කොටස්-4 සංගතිය]] }}
{{නොඑතුම| [[කැස්කේඩිං ස්ටයිල් ෂීට්ස්|CSS]] }}
{{නොඑතුම| [[#නිදසුන්|නිදසුන් කොටස]] }}

නිදසුන්[සංස්කරණය]

"ඔවුන් වෙත මුළුමනින් {{නොඑතුම|10 කිග්‍රෑ (22 රාත්)}} ප්‍රමාණයක් තිබුණි."


යන්න මෙලෙස ගෙනහැර දැක්වෙනු ඇත:

ඔවුන් වෙත මුළුමනින් 10 කිග්‍රෑ (22 රාත්)
ප්‍රමාණයක් තිබුණි.


හෝ මෙලෙසින්ද විය හැක:

ඔවුන් වෙත මුළුමනින්
10 කිග්‍රෑ (22 රාත්) ප්‍රමාණයක් තිබුණි.


කෙසේවෙතත් මෙලෙස ගෙනහැර දැක්වෙන්නේ නැත:

ඔවුන් වෙත මුළුමනින් 10 කිග්‍රෑ (22
රාත්) ප්‍රමාණයක් තිබුණි.
"ඔහු කැලයෙහි සිටියදී {{නොඑතුම|එක් වලසෙකු }} හමු විය."


යන්න පහත ලෙසින් ගෙනහැර සැක්විය හැකිය:

ඔහු කැලයෙහි සිටියදී එක් වලසෙකු
හමු විය.


මෙලෙසද විය හැකිය:

ඔහු කැලයෙහි සිටියදී
එක් වලසෙකු හමු විය.


එහෙත් මෙලෙස නොවෙයි:

ඔහු කැලයෙහි සිටියදී එක්
වලසෙකු හමු විය.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:නොඑතුම&oldid=218902" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි