සැකිල්ල:දිදුලන තරුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Original Barnstar.png දිදුලන තරුව
{{{1}}}
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය


භාවිතය

To use this template, add {{subst:දිදුලන තරුව|put your message here ~~~~}} to the talk page of the user you wish to award it to.

This barnstar has an alternate version.
To use, add |alt to the end: {{subst:දිදුලන තරුව|put your message here ~~~~|alt}}
Which produces:

Original Barnstar Hires.png දිදුලන තරුව
message ~~~~
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:දිදුලන_තරුව&oldid=349928" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි