සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව බෙහෙත්

විකිපීඩියා වෙතින්
තොරතුරුකොටුව බෙහෙත්
Clinical data
Legal status ?
Identifiers
ATC code ?
Chemical data
Formula ?