සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව චරිතය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
{{{name}}}
{{{series}}} චරිතය
[[File:{{{image}}}|frameless]]
{{{caption}}}
පළමු පෙනීසිටීම

{{{first}}}
අවසාන පෙනීසිටීම

{{{last}}}
තනන ලද්දේ

{{{creator}}}
නිරූපණය කරන ලද්දේ

{{{portrayer}}}
හඬ කැවුවේ

{{{voice}}}
{{{lbl1}}}

{{{data1}}}
{{{lbl2}}}

{{{data2}}}
{{{lbl3}}}

{{{data3}}}
තොරතුරු
අප නාමය(නාම) {{{nickname}}}
පටබඳි නාම {{{alias}}}
විශේෂ {{{species}}}
ස්ත්‍රී/පුරුෂ භාවය {{{gender}}}
වෘත්තිය {{{occupation}}}
අභිධානය {{{title}}}
පවුල {{{family}}}
කලත්‍රයා (කලත්‍රයන්) {{{spouse}}}
Significant other(s) {{{significantother}}}
දරුවෝ {{{children}}}
ඥාතියෝ {{{relatives}}}
ආගම {{{religion}}}
ජාතිකත්වය {{{nationality}}}
{{{lbl21}}}

{{{data21}}}
{{{lbl22}}}

{{{data22}}}
{{{lbl23}}}

{{{data23}}}
{{{extra-hdr}}}
{{{lbl31}}}

{{{data31}}}
{{{lbl32}}}

{{{data32}}}
{{{lbl33}}}

{{{data33}}}
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[තනන්න]