සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ඕස්ට්‍රේලියාවේ සංරක්ෂිත ප්‍රදේශ

විකිපීඩියා වෙතින්
{{{name}}}
කිට්ටුම සුළු නගරය/නගරය: {{{nearest_town_or_city}}}
ඛණ්ඩාංක: {{{coordinates}}}
භූමි ප්‍රමාණය: {{{area}}}
පිහිටුවීම: {{{established}}}
නැරඹීම: {{{visitation_num}}} (in [[{{{visitation_year}}}]])
කළමනාකාර අධිකාරිය: {{{managing_authorities}}}
නිල අඩවිය: {{{official_site}}}