සැකිල්ල:ගිහිථේරවාදපිළිවෙත්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ගිහි ථේරවාද
පිළිවෙත්

Dharma Wheel.svg
දෛනික
පූජා · වැඳීම්
තිසරණ · පන්සිල්
සජ්ක්ධායනා කිරීම · භාවනා කිරීම
දන් දීම
උපෝසථ
අටසිල්
ශ්‍රමණ උපස්ථානය
වෙනත්
වන්දනය

සැකිල්ල:ගිහිථේරවාදපිළිවෙත් විසින් ථේරවාද බෞද්ධ ගිහි පිළිවෙත් වලට අදාළ විකිපීඩියා ලිපි හඳුනාගෙන ඒවා පැති තීරුවක දක්වයි.

භාවිතය[සංස්කරණය]

මෙම සැකිල්ල පහත පරිදී සම්ප්‍රයාචනය කල හැක:

{{ගිහිථේරවාදපිළිවෙත්}}මෙහි දැක්වෙන පරිදී සැකිල්ල අන්තඃකරණය කෙරේ.

වර්ණ පටිපාටිය[සංස්කරණය]

මෙම පිටුවෙහි වර්ණ පටිපාටිය, සැකිල්ල:බුද්ධාගම හි වර්ණ පටිපාටිය මත පදනම් වෙමින් හා එය සම්ප්‍රයාචනය කරන අයුරින් වේ (cf.)

මෙයද බලන්න[සංස්කරණය]