සැකිල්ල:එජාසං

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

 එක්සත් ජාතීන්

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

විස්තරය

{{එජාසං}}

Renders a flag icon and wikilink to එක්සත් ජාතීන්. This template is equivalent to {{ධජය|එක්සත් ජාතීන්}}, but is named after the standard three letter ISO 3166-1 alpha-3 country code for එක්සත් ජාතීන් as a shorthand editing convenience.


See also


esl:Plantilla:ONU

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:එජාසං&oldid=273936" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි