සාමය (බහුරුත්හරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්

සාමය යනු ශාන්තිය හෝ සහජීවනයයි. සාමය පහත අරුත්ද ගෙන දිය හැකිය:

අමතර අවධානයට[සංස්කරණය]


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාමය_(බහුරුත්හරණය)&oldid=628681" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි