සාකච්ඡාව:විකිරණශීලී ක්ෂය වීම

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඉංග්‍රීසි වදනේ අර්ථය වැරැදි ලෙස තේරුම් ගැනීම නිසා, විකිරණශීලී ක්ෂය වීම යන මාතෘකාව ය‍ටතේ ලිවිය යුතු දේ මා මෙහි න්‍යෂ්ටික පෘථක්කරණය යටතේ ලියා ඇත. මට මෙම ලිපියවිකිරණශීලී ක්ෂය වීම ලෙන නැවත නම් කිරීමට අවශ්‍යය. එය කරන්නේ කෙසේද? --සම්පත් සිටිනාමලුව (talk) 04:20, 21 ජූනි 2011 (යූටීසී)

හමු වුනා. නිවිප්‍ර පිටුවේ පිළිතුර ඇත.--සම්පත් සිටිනාමලුව (talk) 04:20, 21 ජූනි 2011 (යූටීසී)