සාකච්ඡාව:වතිකාන රාජ්‍ය ලේඛම් කාර්දිනල් හිමිපාණන්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

කාර්දිනල් හිමිපාණන් ලෙස යෙදීම වැරදිය හිමිපාණන් යනු බෞද්ධ වචනයකි --RsEkanayake 14:14, 8 ඔක්තෝබර් 2018 (යූටීසී)Reply[reply]