සාකච්ඡාව:මුල් පිටුව/2008

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

Mainpage Index[සංස්කරණය]

Hi all users, I have just added the following index to browse articles in the main page.

0-9
Category


I do not know Sinhale script. So, I might have made some mistakes there. Please correct it if there are any mistakes. Also, I would like to develop a phonetic transliteration tool for Sinhale as is present in other South Asian wikipedias. Can anyone help me with that? Regards.--Eukesh 16:49, 14 ජනවාරි 2008 (UTC)


අද දිනය Today's Date[සංස්කරණය]

Today is 1st February 2008. Yet in Sinhala Wikipedia it is indicated as 1st March 2008. Please correct this අද දිනය 2008 පෙබරවාරි 1 යන මුත් සිංහල විකිපීඩියාව පුරා දිනය දැක්වෙන්නේ 2008 මාර්තු 1 ලෙසය.මෙය නිවැරැදි කරන්න.---Srimalpunchi 08:50, 1 මාර්තු 2008 (UTC)

මෙය තවම සැකසී නැත. බිඟුවා 04:07, 20 මාර්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

ටිකක් පරණ මුල් පිටුව[සංස්කරණය]

මුල් පිටුව ටිකක් පුස් කාල වගේ..තෝරාගත් සේයා රුව..අහඹු පිටුව..හුභක් දේවල් සෑහෙන්න පරණයිSrimalpunchi 10:31, 21 අප්‍රේල් 2008 (UTC)


I must agree with you, and not many know that there is a Sinhala wikipedia Think that is one reason that things are not properly updated /Shane44/

Is the Sinhala Script (සිංහල අක්ෂර) correct in this image? --AnonyLog 19:37, 11 සැප්තැම්බර් 2008 (UTC)

Nope, some are not rendered properly and I think some are not the correct letters. Sorry, at the moment I cannot provide you with a correct image. I hope someone else can help in. --Lee 18:07, 12 සැප්තැම්බර් 2008 (UTC)


Could anyone give the right one by writing the transcription here? --AnonyLog 08:48, 14 සැප්තැම්බර් 2008 (UTC)


Request to add Dhivehi Main Page link to your main page[සංස්කරණය]

I am an Admin and a bureaucrat of Dv.wikipedia. I request to add dv:މައި ޞަފްޙާ to ur Main page, as we have added a link to ur wiki on our wiki. Thank u!

--Glacious 21:03, 26 සැප්තැම්බර් 2008 (UTC)


✓This has been done

Kira kerner

Translatable map:Sri Lanka provinces.svg[සංස්කරණය]

You can translate this map into Sinhala language by clicking here


I have attempted (using the already translated list in Sinhala Wikipedia). Now it would be good if they could be checked.. --RaviC 17:34, 24 දෙසැම්බර් 2008 (UTC)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:මුල්_පිටුව/2008&oldid=107015" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි