සාකච්ඡාව:මරියානා අගාධය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ආගාධය යැයි සමහරක් මාධ්‍යයන්හී භාවිතා වුවද නිවැරැදි වචනය අගාධය යන්නයි. --ශ්වෙත (talk) 00:47, 27 මාර්තු 2012 (යූටීසී)