සාකච්ඡාව:බයියුරෙට් පරීක්‍ෂාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ලිපියක් තුල තදකුරු එක් වරක් පමණක් භාවිතා කල යුතු යැයි නීතියක් හෝ රීතියක් නොමැත. --ශ්වෙත (talk) 05:27, 18 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)