සාකච්ඡාව:ප්‍රාණ වාදි

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

උපකාර අවශ්‍යයි!!!

මෙහි නම ‘ප්‍රාණ වාදය’ ලෙස වෙනස් කළ හැකි ද ? එයට ම ‘ප්‍රාණ වාදි’ ‘ප්‍රාණ වාදියා’ යන පදත් යතුරු පද ලෙස ඇමිණිය හැකි ද ?

බලන්න ප්‍රාණ වාදි

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:ප්‍රාණ_වාදි&oldid=23582" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි