සාකච්ඡාව:පස් වැඩ (ඉංජිනේරු විද්‍යාව)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙහි erath යනු බිම නොව පස යන්නයි. earth dam යනු පසෙන් කල වේල්ලකි. මෙහිදීද එලෙසමය. -- ශ්වෙත (talk) 14:31, 22 අප්‍රේල් 2012 (යූටීසී)

ශ්වෙත , I agree with you 100%
Singhalawap (talk) 18:17, 22 අප්‍රේල් 2012 (යූටීසී)