සාකච්ඡාව:නිශ්ශංක මල්ල රජ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
King Nissanka Malla.jpg

පහත දක්වා ඇති මූලාශ්‍ර අනූව මෙම ප්‍රතිමාව නිශ්ශංක මල්ල රජුගේ ප්‍රතිමාව වේ.