සාකච්ඡාව:නිශ්ශංක මල්ල රජ

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

පහත දක්වා ඇති මූලාශ්‍ර අනූව මෙම ප්‍රතිමාව නිශ්ශංක මල්ල රජුගේ ප්‍රතිමාව වේ.