සාකච්ඡාව:න්‍යෂ්ටික භෞතික විද්‍යාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මකාදැමීම් යෝජනාව අභියෝගයට ලක්කිරීම[සංස්කරණය]

අභියෝගයක් නැත. මෙම ලිපිය දියුණු කිරීමට කැමැත්තෙමි. එබැවින් මකා දැමීම පමා කරන්න. ඉක්මනින් මෙම ලිපියට හැඳින්වීමක් ඇතුලත් කිරීමට අදහස් කරමි.

 -සම්පත් සිටිනාමලුව (talk) 17:28, 2 අප්‍රේල් 2012 (යූටීසී)

විකිපීඩියානුවන් වෙත[සංස්කරණය]

මෙම ලිපිය ඉංග්‍රීසි විකියෙහි (අසම්පූර්ණ) පරිවර්තනයකි. එම ලිපියද කියවා බලන්න. --සම්පත් සිටිනාමලුව (talk) 18:49, 2 අප්‍රේල් 2012 (යූටීසී)