සාකච්ඡාව:නයිට්‍රික් අම්ලය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

NH3 +O2→NO+H2O,,,<PT/750:C — ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය 112.135.3.192 (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් 14:20, 12 ජූලි 2011 හිදී එක් කර ඇත