සාකච්ඡාව:දෙවන රාජසිංහ රජ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

what is the full name of king rajasingha

ඒකාබද්ධය[සංස්කරණය]