සාකච්ඡාව:දිව්‍යා භාරතී

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මකාදැමීම් යෝජනාව අභියෝගයට ලක්කිරීම[සංස්කරණය]

--Rohana manjulawm (talk) 15:09, 13 ජූලි 2018 (යූටීසී)[reply]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

https://rohanawm.blogspot.com/[rohanawm]
එ් කුණාටුව දකුණු ඉන්දියාව එක්

යන මුලාශ්‍ර වල කිසිවක් සදහන් නොවේ