සාකච්ඡාව:දඹදෙණිය යුගය

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

--112.135.139.154 12:19, 2 නොවැම්බර් 2013 (යූටීසී)ඇළ අකුරු පෙළReply[reply]

  1. යළියොමුව [[
මාතෘකාව මාතෘකාව මාතෘකාව
කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ

]]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:දඹදෙණිය_යුගය&oldid=280272" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි