සාකච්ඡාව:දඹදෙණිය යුගය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

--112.135.139.154 12:19, 2 නොවැම්බර් 2013 (යූටීසී)ඇළ අකුරු පෙළ

  1. යළියොමුව [[
මාතෘකාව මාතෘකාව මාතෘකාව
කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ

]]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:දඹදෙණිය_යුගය&oldid=280272" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි