සාකච්ඡාව:තක්‍ෂිලා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, හොරණ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ලංකාවේ මධ්‍ය විද්‍යාල පිහිටා ඇත්තේ කොහිදැයි කවුරුන් හෝ මට පවසනවාද? ---ශ්වෙත (talk) 13:50, 18 සැප්තැම්බර් 2012 (යූටීසී)

Central College යන්න සිංහලෙන් වැහැරුණේ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය යනුවෙනි. ---ශ්වෙත (talk) 11:29, 19 සැප්තැම්බර් 2012 (යූටීසී)