සාකච්ඡාව:ජෛව ඉන්ධන ජෛව ස්කන්ධ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

en:Biomass ලිපියේ පරිවර්ථනයක් නොවේද? -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 14:50, 19 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)