සාකච්ඡාව:කොළඹ පාසල් නාමාවලිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

එක් ලිපියකට ගත නොහැකි තරම් මෙම නාමාවලිය දිගු වනු ඇත. පළාත් හෝ දිස්ත්‍රක්ක අනුව වෙන් කිරීමට යෝජනා කරමි Singhalawap (talk) 10:26, 19 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)