සාකච්ඡාව:ක්‍රීඩා එන්ජිම (Game Engine)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ක්‍රීඩා එන්ජින්, ලීපියත් Game Engine කියන ලිපියෙම පරිවර්තන කොටසක් මේ දෙක එකතු කරානම් හොඳයි නේද? දසුන් 09:55, 14 සැප්තැම්බර් 2016 (යූටීසී)