සාකච්ඡාව:කන්‍යා දුෂණය (ඉංග්‍රීසි නීතිය)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම ලිපිය අනුව කන්‍යා දූෂණය ස්ත්‍රී දූෂණය තරම් දරුණු නොවේ. මෙය පැහැදිලි කරන්න. මේ දෙක අතර වෙනස කුමක්ද? ---ශ්වෙත (talk) 10:26, 25 ජූලි 2012 (යූටීසී)

ශ්‍රී ලංකාවේ කන්‍යා දූෂණය සම්බන්ධයෙන් බලපාන්නේ මෙම නීතියමද නැතිනම් රෝමන් ලන්දේසී නීතිය පරිදි වෙනයම් නීතියක්ද? ----ශ්වෙත (talk) 03:50, 26 ජූලි 2012 (යූටීසී)