සාකච්ඡාව:කඨින චීවර පූජාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

තෙරුවන්ගේ අනන්ත ගුණ බලයෙන් සකල ලෝක වාසීන් සුවපත් වේවා.....