සාකච්ඡාව:එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ලිපයේ අැති, යූ.එන්.පී. => එ.ජා.ප. , යූ.එන්.එෆ්.ඒ => එ.ජ.නි.ස. ආදී ලෙස වෙනස් කල යුතු යැයි හැගේ. — ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය 112.135.59.44 (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් 07:43, 12 අගෝස්තු 2013‎ හිදී එක් කර ඇත

යස අදහසක් Singhalawap (talk) 04:43, 12 අගෝස්තු 2013 (යූටීසී)