සාකච්ඡාව:එක්සත් ජනපදයේ යටත් විජිත ඉතිහාසය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


Proposed merge with එක්සත් ජනපද වල යටත් විජිත ඉතිහාසය-ගොවිපලවල්[සංස්කරණය]

ලිපි දෙක ඒකාබද්ධ කිරීමට යොජනා කරමි. එක ලිපියක අඩංගු විය යුතු කරුණුය. Mr. 1100100 (Talk) 11:49, 13 ඔක්තෝබර් 2015 (යූටීසී)

ඒකාබද්ධය[සංස්කරණය]