සාකච්ඡාව:ඇල්ෆ‍්‍රඩ් දොරේඅප්පා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

හිතවත් පරිශීලක:Rsekanayake LTTE එක පිහිටවලා තියෙන්නෙ 5 මැයි 1976. Singhalawap (talk) 19:11, 11 සැප්තැම්බර් 2016 (යූටීසී)

වැඩේ වැරදිලා මට.--RsEkanayake 19:24, 11 සැප්තැම්බර් 2016 (යූටීසී)
ගණන් ගන්න එපා. ඔබේ පරමාර්ථය උනේ විකිය දියුණුකිරීමනෙ. Singhalawap (talk) 19:39, 11 සැප්තැම්බර් 2016 (යූටීසී)