සාකච්ඡාව:ආණ්ඩු සතු තොරතුරු ආවේක්‍ෂණ ව්‍යාපෘති ලයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මකාදැමීම් යෝජනාව අභියෝගයට ලක්කිරීම[සංස්කරණය]

සම්පූර්ණ ලිපි ක්‍ෂණයකින් ප්‍රාදූර්භූත නොවේ. ටික ටික හැදේවි. Singhalawap (talk) 11:21, 22 ජූනි 2013 (යූටීසී)

ලිපි කිසිවිටෙක ප්‍රාදුර්භූත නොවෙති. එසේ වන්නේ රාවණ වැනි යකුන් වෙති. --ශ්වෙත (talk) 11:59, 22 ජූනි 2013 (යූටීසී)