සාකච්ඡාව:අප්‍රේල් 1

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අප්‍රෙල් 1 වෙනිඩා යන ඩවස සිරි ලන්කාවෙ මොඩයාගෙ ඩිනය වෙ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:අප්‍රේල්_1&oldid=293199" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි