සාකච්ඡාව:අප්‍රිකානුවන් පිළිබඳ අධ්‍යයනය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ලිපියේ අන්තර්ගතයේ බොහෝ අකුරු වැරදිය. ලිපිය අප්‍රිකානු අධ්‍යාපනය විය යුතුයැයි සිතමි. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 11:47, 8 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]