සාකච්ඡාව:අනුමාපනය

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

දේශිය වෛද්‍ය විද්‍යා ක්‍රමය තුළ අන්තර්ඝතවූ ඖෂධ යෝග අනුපාන වන අතර අනුපාමන නොවෙති. ---ශ්වෙත (talk) 23:55, 4 ජූලි 2012 (යූටීසී)[reply]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:අනුමාපනය&oldid=216732" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි