සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය, ගාල්ල

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Southlands College
Crest of Southlands College
Knit together in love and service
Location
Galle
Sri Lanka සැකිල්ල:Flag icon
Information
Type Government Public School
Established 1885
Founder මිස් ලුසී වැන්ඩර්ස්ට්‍රාටන්
Principal Mrs.Shanthi Senevirathna
Grades Primary to G.C.E. (A/L)
Gender Girls
Age 6 to 19
Website