සත්ත්‍ව නිෂ්පාදිතය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සත්ත්ව නිෂ්පාදිත යනු සතුන්ගෙන් පමණක් ලබා ගත හැකි ඕනෑම නිෂ්පාදිතයකි; නිදසුනක් ලෙසින්, අස්ථි, සම හෝ මස්.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සත්ත්‍ව_නිෂ්පාදිතය&oldid=268850" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි