සංවේදනය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

බොහෝ ඩොල්පින් වර්ගයන්ට ජලය තුලදි මෙන්ම ජලයෙන් පිටතදීත් ඉතා ඉහළ මට්ටමේ දෘෂ්ටි හැකියාවක් ඇත. එසේම ඔවුන්ගේ ශ්රාවන හැකි‍යාවද මිනිසාට වඩා ඉහළ මට්ටමක පවතී.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සංවේදනය&oldid=469822" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි