ශාරීරික යෝග්‍යතා මධ්‍යස්ථාන

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
ශාරීරික යෝග්‍යතා මධ්‍යස්ථානයක් ඇතුලත

ව්‍යායාම උපකරණ භාවිතාකර ශාරීරික ව්‍යායාම සිදුකරන ස්ථාන ශාරීරික යෝග්‍යතා මධ්‍යස්ථානවේ.