ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය, ගල්කිස්ස

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ශා. තෝමස් විද්‍යාලය ගල්කිස්ස
ස්ථානය
දෙහිවල - ගල්කිස්ස, ශ්‍රී ලංකාව
තොරතුරු
වර්ගය පෞද්ගලික පාසල්
ආදර්ශ පාඨය Esto Perpetua

(Be Thou Forever)

ස්ථාපිත 1851 පෙවරවාරි 3
ආදිකර්තෘ රදගුරු ජේම්ස් චැප්මන්
බාලක/බාලිකා පුරුෂ
වර්ණය(න්) නිල් සහ කළු
අනුබැඳිය එංගලන්ත සභාව ( ඇන්ග්ලිකානු )
වෙබ් අඩවිය

ගල්කිස්ස ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය යනු ඇන්ග්ලිකානු ක්‍රිස්තු සභාවට අයත් පාසලකි. ප්‍රාථමික සහ ද්විතීක අධ්‍යාපනය සපයන්නාවූ ශ්‍රී ලංකාවේ කීර්තිමත් නාමයක් හිමි ප්‍රථම පෙළේ පාසලකි.